دسته موتور عقب لیفان 620 1800cc

دسته موتور عقب لیفان 620 1800cc

دسته موتور عقب لیفان 620 1800cc اصلی . دسته موتور عقب لیفان 620 1800cc

استکان تایپیت لیفان 620 1800cc

استکان تایپیت لیفان 620 1800cc

استکان تایپیت لیفان 620 1800cc اصلی. استکان تایپیت لیفان 620 1800cc

سنسور دما لیفان 620 1800cc

سنسور دما لیفان 620 1800cc

سنسور دما لیفان 620 1800cc یا فشنگی آب اصلی. سنسور دما لیفان 620 1800cc

پمپ بنزین لیفان 620 1800cc

پمپ بنزین لیفان 620 1800cc

پمپ بنزین لیفان 620 1800cc  اصلی. پمپ بنزین لیفان 620 1800cc

صافی اویل پمپ لیفان 620 1800cc

صافی اویل پمپ لیفان 620 1800cc

صافی اویل پمپ لیفان 620 1800cc اصلی. صافی اویل پمپ لیفان 620 1800cc

گیت سوپاپ لیفان 620 1800cc

گیت سوپاپ لیفان 620 1800cc

گیت سوپاپ لیفان 620 1800cc اصلی. گیت سوپاپ لیفان 620 1800cc

شاتون لیفان 620 1800cc

شاتون لیفان 620 1800cc

شاتون لیفان 620 1800cc اصلی. شاتون لیفان 620 1800cc

واتر پمپ لیفان 620 1800cc

واتر پمپ لیفان 620 1800cc

واتر پمپ لیفان 620 1800cc اصلی. واتر پمپ لیفان 620 1800cc

واشر سرسیلندر کاغدی لیفان 620 1800cc

واشر سرسیلندر کاغدی لیفان 620 1800cc

واشرسرسیلندر لیفان 620 1800cc (تعمییر اول) واشر سرسیلندر کاغدی لیفان 620 1800cc

واشر کامل لیفان 620 1800cc

واشر کامل لیفان 620 1800cc

واشر کامل لیفان 620 1800cc(کیت واشر سرسیلندر) واشر کامل لیفان 620 1800cc

واشر سرسیلندر لیفان 620 1800cc

واشر سرسیلندر لیفان 620 1800cc

واشر سرسیلندر کاغذی لیفان 620 1800cc.  

دنده میل سوپاپ لیفان 620 1800cc

دنده میل سوپاپ لیفان 620 1800cc

دنده vvt میل سوپاپ لیفان 620 1800cc. دنده میل سوپاپ لیفان 620 1800cc

کیت زنجیر تایم لیفان 620 1800cc

کیت زنجیر تایم لیفان 620 1800cc

کیت کامل زنجیر تایم لیفان 620 1800cc. کیت زنجیر تایم لیفان 620 1800cc

سوپاپ لیفان 620 1800cc

سوپاپ لیفان 620 1800cc

یکدست سوپاپ لیفان 620 1800cc. سوپاپ لیفان 620 1800cc

پیستون لیفان 620 1800cc

پیستون لیفان 620 1800cc

پیستون سایز استاندارد لیفان 620 1800cc. پیستون لیفان 620 1800cc

مشخصات لیفان 620 1800cc

مشخصات فنی طراحی شرکت ریکاردو انگلستان موتور 1794 حجم موتور (سی سی) بنزین سوز، بدون دلکو و به ازاء هر شمع یک کوئل، انژکتور چند نقطه ای تحت نظارت و کنترل سیستم الکترونیکی موتور (EFI) با تزریق سوخت کاملاً ترتیبی، 16 سوپاپه و مجهز به دوميل سوپاپ از بالا نوع موتور مطابق استاندارد EURO IV […]