انواع خودرو لیفان

820 (2400 سی سی)
ایکس 50
ایکس 60 اتومات
ایکس 60 دنده ای
620 (1800 سی سی)
620 (1600 سی سی)

لیفان

ایکس 60 اتومات
۸۲۰ (۲۴۰۰ سی سی)
ایکس 50
ایکس 60 دنده ای
620 (1800 سی سی)
620 (1600 سی سی)
520 آی