درب ترموستات لیفان 620 1600cc

درب ترموستات لیفان 620 1600cc

درب ترموستات لیفان 620 1600cc اصلی و شرکتی. درب ترموستات لیفان 620 1600cc

درب سوپاپ لیفان 620 1600cc

درب سوپاپ لیفان 620 1600cc

درب سوپاپ لیفان 620 1600cc اصلی و شرکتی. درب سوپاپ لیفان 620 1600cc

سوزن انژکتور لیفان 620 1600cc

سوزن انژکتور لیفان 620 1600cc

سوزن انژکتور لیفان 620 1600cc اصلی و شرکتی. سوزن انژکتور لیفان 620 1600cc

سرسیلندرکامل لیفان 620 1600cc

سرسیلندرکامل لیفان 620 1600cc

سرسیلندرکامل لیفان 620 1600cc اصلی و شرکتی. سرسیلندرکامل لیفان 620 1600cc

مجموعه پیستون و شاتون و رینگ لیفان 620 1600cc

مجموعه پیستون و شاتون و رینگ لیفان 620 1600cc

مجموعه پیستون و شاتون و رینگ لیفان 620 1600cc اصلی.    

شلگیر چرخ جلو لیفان 820

شلگیر چرخ جلو لیفان 820

شلگیر چرخ جلو لیفان 820 اصلی و شرکتی. شلگیر چرخ جلو لیفان 820

طبق جلو لیفان 820

طبق جلو لیفان 820

طبق جلو لیفان 820 اصلی و شرکتی. طبق جلو لیفان 820.  

چراغ جلو لیفان 820

چراغ جلو لیفان 820

چراغ جلو لیفان 820 شرکتی و اصلی. چراغ جلو لیفان 820