سنسور روغن درب سوپاپ لیفان (x60 (ocv

سنسور روغن درب سوپاپ لیفان (x60 (ocv

سنسور روغن درب سوپاپ لیفان (x60 (ocv اصلی. سنسور روغن درب سوپاپ لیفان (x60 (ocv. سنسور ocv lifan.

پمپ بنزین لیفان x60

پمپ بنزین لیفان x60

پمپ بنزین لیفان x60 اصلی. پمپ بنزین لیفان x60

واشر سرسیلندر کاغدی لیفان x60

واشر سرسیلندر کاغدی لیفان x60

واشر سرسیلندر کاغدی لیفان x60. واشر سرسیلندر کاغدی لیفان x60

واشر سرسیلندر لیفان x60

واشر سرسیلندر لیفان x60

واشر سرسیلندر لیفان x60 اصلی. واشر سرسیلندر لیفان x60

واشر کامل لیفان x60

واشر کامل لیفان x60

واشر کامل لیفان x60 اصلی. واشر کامل لیفان x60

صافی اویل پمپ لیفان x60

صافی اویل پمپ لیفان x60

صافی اویل پمپ لیفان x60 اصلی. صافی اویل پمپ لیفان x60

گیت سوپاپ لیفان x60

گیت سوپاپ لیفان x60

گیت سوپاپ لیفان x60 اصلی. گیت سوپا x60

شاتون لیفان x60

شاتون لیفان x60

شاتون لیفان x60 اصلی. شاتون لیفان x60

واتر پمپ لیفان x60

واتر پمپ لیفان x60

واتر پمپ لیفان x60 اصلی . واتر پمپ لیفان x60

سرپلوس لیفان x60

سرپلوس لیفان x60

سرپلوس لیفان x60 اصلی (گیربکس دستی-قدیم) سرپلوس لیفان x60

کیت زنجیرتایم لیفان x60

کیت زنجیرتایم لیفان x60

کیت کامل زنجیر تایم لیفان x60. کیت زنجیرتایم لیفان x60

سوپاپ لیفان x60

سوپاپ لیفان x60

سوپاپ لیفان x60. سوپاپ لیفان x60

دنده میل سوپاپ لیفان x60

دنده میل سوپاپ لیفان x60

vvt دنده میل سوپاپ لیفان x60. دنده میل سوپاپ لیفان x60

پیستون لیفان x60

پیستون لیفان x60

پیستون لیفان x60 1800cc. پیستون لیفان x60

مشخصات لیفان x60

مشخصات فنی طراحی شرکت ریکاردو انگلستان موتور 1794 حجم موتور (سی سی) بنزین سوز – بدون دلکو یک کوئل به ازاء هر شمع، انژکتور چند نقطه ای تحت نظارت و کنترل سیستم الکترونیکی موتور (EFI) با تزریق سوخت کاملا ترتیبی – 16 سوپاپه و مجهز به دومیل سوپاپ از بالا ، مجهز به سیستم VVT […]