سرسیلندر لیفان 620 1600cc

سرسیلندر لیفان 620 1600cc

سرسیلندر لیفان 620 1600cc اصلی. سرسیلندر لیفان 620 1600cc