واشر سرسیلندر لیفان 620 1800cc

واشر سرسیلندر لیفان 620 1800cc

واشر سرسیلندر کاغذی لیفان 620 1800cc.