درب ترموستات لیفان 620 1600cc

درب ترموستات لیفان 620 1600cc

درب ترموستات لیفان 620 1600cc اصلی و شرکتی. درب ترموستات لیفان 620 1600cc

درب سوپاپ لیفان 620 1600cc

درب سوپاپ لیفان 620 1600cc

درب سوپاپ لیفان 620 1600cc اصلی و شرکتی. درب سوپاپ لیفان 620 1600cc

سوزن انژکتور لیفان 620 1600cc

سوزن انژکتور لیفان 620 1600cc

سوزن انژکتور لیفان 620 1600cc اصلی و شرکتی. سوزن انژکتور لیفان 620 1600cc

سرسیلندرکامل لیفان 620 1600cc

سرسیلندرکامل لیفان 620 1600cc

سرسیلندرکامل لیفان 620 1600cc اصلی و شرکتی. سرسیلندرکامل لیفان 620 1600cc

مجموعه پیستون و شاتون و رینگ لیفان 620 1600cc

مجموعه پیستون و شاتون و رینگ لیفان 620 1600cc

مجموعه پیستون و شاتون و رینگ لیفان 620 1600cc اصلی.    

شلگیر چرخ جلو لیفان 820

شلگیر چرخ جلو لیفان 820

شلگیر چرخ جلو لیفان 820 اصلی و شرکتی. شلگیر چرخ جلو لیفان 820

طبق جلو لیفان 820

طبق جلو لیفان 820

طبق جلو لیفان 820 اصلی و شرکتی. طبق جلو لیفان 820.  

چراغ جلو لیفان 820

چراغ جلو لیفان 820

چراغ جلو لیفان 820 شرکتی و اصلی. چراغ جلو لیفان 820    

دسته راهنما لیفان x50

دسته راهنما لیفان x50 اصلی و شرکتی. دسته راهنما لیفان x50  

اهرم ترمز دستی لیفان 520

اهرم ترمز دستی لیفان 520

اهرم ترمز دستی لیفان 520 اصلی و شرکتی. اهرم ترمز دستی لیفان 520

سنسور روغن درب سوپاپ لیفان (x60 (ocv

سنسور روغن درب سوپاپ لیفان (x60 (ocv

سنسور روغن درب سوپاپ لیفان (x60 (ocv اصلی. سنسور روغن درب سوپاپ لیفان (x60 (ocv. سنسور ocv lifan.

دسته موتور عقب لیفان 620 1800cc

دسته موتور عقب لیفان 620 1800cc

دسته موتور عقب لیفان 620 1800cc اصلی . دسته موتور عقب لیفان 620 1800cc

استکان تایپیت لیفان 620 1800cc

استکان تایپیت لیفان 620 1800cc

استکان تایپیت لیفان 620 1800cc اصلی. استکان تایپیت لیفان 620 1800cc

سنسور دمای آب لیفان 620 1600cc

سنسور دمای آب لیفان 620 1600cc

سنسور دمای آب لیفان 620 1600cc یا فشنگی اب اصلی. سنسور دمای آب لیفان 620 1600cc

سنسور دما لیفان 620 1800cc

سنسور دما لیفان 620 1800cc

سنسور دما لیفان 620 1800cc یا فشنگی آب اصلی. سنسور دما لیفان 620 1800cc

پمپ بنزین لیفان x60

پمپ بنزین لیفان x60

پمپ بنزین لیفان x60 اصلی. پمپ بنزین لیفان x60

پمپ بنزین لیفان 620 1800cc

پمپ بنزین لیفان 620 1800cc

پمپ بنزین لیفان 620 1800cc  اصلی. پمپ بنزین لیفان 620 1800cc

پمپ بنزین لیفان 620 1600

پمپ بنزین لیفان 620 1600

پمپ بنزین لیفان 620 1600 اصلی. پمپ بنزین لیفان 620 1600

واشر سرسیلندر کاغدی لیفان x60

واشر سرسیلندر کاغدی لیفان x60

واشر سرسیلندر کاغدی لیفان x60. واشر سرسیلندر کاغدی لیفان x60

واشر سرسیلندر لیفان x60

واشر سرسیلندر لیفان x60

واشر سرسیلندر لیفان x60 اصلی. واشر سرسیلندر لیفان x60

واشر کامل لیفان x60

واشر کامل لیفان x60

واشر کامل لیفان x60 اصلی. واشر کامل لیفان x60

صافی اویل پمپ لیفان x60

صافی اویل پمپ لیفان x60

صافی اویل پمپ لیفان x60 اصلی. صافی اویل پمپ لیفان x60

گیت سوپاپ لیفان x60

گیت سوپاپ لیفان x60

گیت سوپاپ لیفان x60 اصلی. گیت سوپا x60

شاتون لیفان x60

شاتون لیفان x60

شاتون لیفان x60 اصلی. شاتون لیفان x60

پمپ بنزین لیفان x50

پمپ بنزین لیفان x50

پمپ بنزین لیفان x50 اصلی. پمپ بنزین لیفان x50

سرپلوس لیفان 820

سرپلوس لیفان 820

سرپلوس لیفان 820 اصلی . سرپلوس لیفان 820

سرپلوس لیفان x50

سرپلوس لیفان x50

سرپلوس لیفان x50 اصلی . سرپلوس لیفان x50

واشر سرسیلندر لیفان x50

واشر سرسیلندر لیفان x50

واشر سرسیلندر لیفان x50 اصلی. واشر سرسیلندر لیفان x50

سرسیلندر لیفان 620 1600cc

سرسیلندر لیفان 620 1600cc

سرسیلندر لیفان 620 1600cc اصلی. سرسیلندر لیفان 620 1600cc

صافی اویل پمپ لیفان 620 1600cc

صافی اویل پمپ لیفان 620 1600cc

صافی اویل پمپ لیفان 620 1600cc اصلی. صافی اویل پمپ لیفان 620 1600cc